Finske guidelines for behandling av diabetes – en moderne og kunnskapsbasert behandling

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Sadollah Abedini, overlege, ph.d., Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold Type 2-diabetes er en av de hyppigst forekommende sykdommer i verden. Vi har vært vitne til ganske store endringer i epidemiologi, sykdommens karakteristika og ikke minst i utvikling av nye blodsukkersenkende medikamenter de siste årene. Sykdommen har utviklet seg fra å være en såkalt ”gammelmannssykdom” til å bli en folkesykdom, som nå forekommer i alle aldersgrupper, fra folk i ungdomsalder og med stadig økende forekomst etter 40 års alder. Den eldre pasienten med type 2-diabetes er i dag med stor sannsynlighet behandlet for flere kroniske tilstander som iskemisk hjertesykdom, perifer karsykdom, hjertesvikt, nyresvikt, osteoporose og diverse smertetilstander utover sin diabetes. Polyfarmasi er derfor oftere regelen enn unntaket hos dagens pasienter med type 2-diabetes, noe som øker risikoen for medikamentinteraksjoner og dermed også større risiko for hypoglykemi. Type 2-diabetes forekommer oftere hos unge voksne som er både yrkesaktive og har mer aktiv fritid, noe som stiller helt andre krav til behandling med bedre sikkerhetsprofil for å unngå ytterligere vektøkning, lavere hypoglykemi-risiko og ikke minst effekt på harde endepunkter som lavere risiko for dødelighet og fremtidige hjertekar-hendelser.  Nye utfordringer De nyeste blodsukkersenkende medikamenter er incretiner (DPP4-hemmer og GLP1-analoger) og nye er på vei (Sodium Gluose transporterhemmer/SGL2-hemmere). Alt dette har gjort behandlingen av type 2-diabetes vanskelig og uoversiktlig, spesielt for fastleger i primærhelsetjenesten som ofte ikke har mer enn 20-30 minutter til å undersøke pasienten, vurdere om pasientens diabetes er optimalbehandlet og eventuelt gjøre endringer i behandlingen. Dette inkluderer ofte oppstart av nye blodsukkersenkende medisiner, noe som stiller krav til at fastlegen er oppdatert på utviklingen innen medisinsk behandling og samtidig sørger for å ta hensyn til pasientens øvrige medisinske behov og sosiale omstendigheter. Funnene fra store kliniske studier innenfor type 2-diabetes-forskningen de siste årene har vist at ikke alle pasienter med...