Flere interessante studier om myeloproliferative sykdommer

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Overlege Eivind Galteland, Rikshospitalet i Oslo, tar flere interessante resultater med hjem fra EHA til den daglige klinikk. EHA har for han vært både intens og meget faglig givende. I denne MEDtalk deler han flere av de studier som han finner interessante.