Flere nye interessant studier innen KLL og KML

BestPractice | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Professor Bjørn Tore Gjertsen kommenterer på studier i KLL og KML, samt hårcelleleukemi. Ibrutinib og venetoclax er prøvd som kombinasjonsbehandling. «Kanskje ikke så overraskende, viste den meget god respons», ifølge professor Bjørn Tore Gjertsen. Et nytt medikament bosutinib er prøvet ut hos pasienter med KML og sammenlignet med standard behandling med imatinib. Hør på denne MEDtalk og få utfyllende opplysninger om studien.