Funksjonell presisjonsmedisin – fra lab til klinikk

Sigrid S. Skånland | Mar 2020 | Onkologi /hematologi |

Sigrid S. Skånland
ph.d., forsker og laboratorieleder,
Taskén-gruppen,
Oslo universitetssykehus,
Radiumhospitalet,
Institutt for kreftforskning,
Seksjon for kreftimmunologi

SAMMENFATNING For å kunne tilby presisjonsmedisin til flere pasienter må vi ta i bruk metoder som kan komplementere genetikken. Funksjonell presisjonsmedisin er et lovende alternativ. Funksjonell presisjonsmedisin handler om å dyrke pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsette legemidler og se hvilke som virker. Tenk deg at du skal knuse et egg. Hvordan ville du beregneom det knuser når du slipper det i gulvet? Ved å måle størrelsen på det? Tykkelsen på skallet? Avstanden fra egget til gulvet? Eller – er det ikke egentlig enklere å droppe beregningene, slippe egget i gulvet og se hva som skjer? En såpass direkte fremgangsmåte kan også brukes når det er kreftceller vi vil bli av med. I stedet for å gjøre genetiske tester og analysere mutasjoner, kan vi velge en mer direkte tilnærming. Vi kan dyrke kreftceller utenfor kroppen og behandle dem med legemidler for å finne de som effektivt dreper cellene. Begge disse fremgangsmåtene er presisjonsmedisin, den siste kalles funksjonell presisjonsmedisin. Presisjonsmedisin Presisjonsmedisin, også kjent som persontilpasset behandling, betyr at legen velger den behandlingen som er best for pasienten, basert på egenskaper ved kreftcellene hos den enkelte pasient. Selv om begrepet «presisjonsmedisin» er relativt nytt, har konseptet blitt praktisert i lang tid. Det er samme tankegang som benyttes ved blodoverføring. Vi får ikke blod fra en tilfeldig donor. I stedet blir blodtypen hos pasienten og donoren matchet slik at det ikke oppstår komplikasjoner. Mer enn gener og mutasjoner Det er mange tilnærminger til presisjonsmedisin. Innenfor kreftfeltet blir presisjonsmedisin vanligvis forbundet med genetikk. Ved å identifisere mutasjoner kan man få en bedre forståelse av sykdommen, og kanskje finne nye mål for behandling. Dette har vært vellykket, men strategien har også sine begrensninger: • Analysene tar lang tid. Kreften kan derfor utvikle og forandre seg før resultatene er klare • Det finnes få medisiner som «passer til» genetiske mutasjoner og som er godkjent...