Fysisk aktivitet og atrieflimmer – ser vi en J-formet sammenheng?

Bente Morseth | des 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Bente Morseth
ph.d., førsteamanuensis, forsker,
UiT Norges arktiske universitet

De siste tyve årene har flere studier av idrettsutøvere vist høye prevalenser av AF, sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i den generelle befolkningen.1  Resultatene fra befolkningsstudier er mer sprikende, og det er usikkert hvordan moderat fysisk aktivitet påvirker risikoen for AF. AF gir blant annet en opptil fem ganger økt risiko for slag2 og kan redusere livskvaliteten betydelig. Det er viktig å kartlegge sammenhengen mellom fysisk aktivitet på ulike nivåer og risiko for AF. Vi gjennomførte derfor en oppfølgingsstudie basert på deltakerne fra Tromsø-undersøkelsen, hvor målet var å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trening, hvilepuls og AF.3 Metode Studien omfatter 20.484 deltakere fra den tredje Tromsøundersøkelsen (Tromsø 3 i 1986-87),4 10.300 menn, alder 39 år ved baseline og 10.184 kvinner, alder 37 år ved baseline. Deltakerne ble fulgt fra undersøkelsestidspunktet i Tromsø 3 (1986-87) til utgangen av 2010. I Tromsø 3 (baseline) svarte deltakerne på et spørreskjema om blant annet fysisk aktivitet i fritid og arbeid,5 røyke- og alkoholvaner, kardiovaskulær sykdom, bruk av hjertemedisin, diabetes og utdanning. Høyde, vekt, blodtrykk og hvilepuls ble målt ved bruk av standardmetoder. En AF-diagnose ble bekreftet ved å koble deltakerne i Tromsø 3 til pasientjournaler ved universitetssykehuset i Nord-Norge, og alle AF-diagnosene er bekreftet ved EKG. Deltakerne som hadde AF ved oppstarten ble ekskludert fra studien. Resultater 750 deltakere (529 menn og 221 kvinner) fikk diagnostisert AF i løpet av oppfølgingsperioden, hvilket gir en insidens på 1,83 per tusen personår. Hovedfunnet i studien var en J-formet sammenheng mellom aktivitetsnivået og risikoen for AF, som vist i figur 1. Analyser justert for alder, kjønn, røyking, BMI, høyde, tidligere hjerte- og karsykdom, diabetes, blodtrykk og bruk av blodtrykkssenkende medisiner viste at deltakerne som hadde oppgitt lett fysisk aktivitet (går, sykler eller annen lett aktivitet minst fire timer hver uke) hadde lavest risiko for flimmer. De hadde...