HbA1c og diagnostikk av diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Jens P. Berg, professor, dr.med., Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus Det er i Norge ca 135 000 kjente tilfeller av diabetes, mens det kan være nesten like mange som har diabetes uten å vite om det. Type 2-diabetes kan utvikle seg gradvis og uten spesielle symptomer før det inntrer senkomplikasjoner. Tidlig diagnostikk av diabetes gir en mulighet til å intervenere slik at komplikasjonene kan forebygges. Den første standardiseringen1 av diagnostikk av diabetes ble foreslått av WHO i 1965. Diagnosen kunne stilles ved å påvise glukose i fullblod tilsvarende en plasmakonsentrasjon på ≥8,3 mmol/L to timer etter inntak av enten 50 eller 100 g glukose. I 1979 ble de diagnostiske grensene revidert og relatert til risiko for å utvikle symptomer på hyperglykemi basert på studier av befolkningsgrupper med svært høy diabetesrisiko. Grenseverdiene for fastende plasma-glukose ≥7,8 mmol/L og for plasma-glukose to timer etter inntak av 75 g glukose ≥11,1 mmol/L ble implementert av WHO i 1980 (se figur 1). Kategorien nedsatt glukosetoleranse (impaired glucose tolerance; IGT) for personer med to-timersverdier for plasma-glukose mellom 7,8 og 11,1 mmol/L) ble også introdusert. Paradigmeskifte i diagnostikk av diabetes I 1997 skjedde det et paradigmeskifte i diagnostikk av diabetes da den amerikanske diabetesforeningen (ADA) anbefalte å relatere de diagnostiske grensene til risiko for å utvikle diabetisk retinopati, som er den mest diabetes-spesifikke senkomplikasjonen. Det førte til at grensen for fastende plasma-glukose ble senket fra 7,8 til 7,0 mmol/L som også korrelerte bedre med 11,1 mmol/L som ble beholdt som grense for glukosebelastningstesten. Diabetes kunne også diagnostiseres hvis pasienten har symptomer og funn som ved diabetes og tilfeldig plasma-glukose ≥11,1 mmol/L. Fastende plasma-glukose ble anbefalt som foretrukket test for diagnostikk av diabetes siden oral glukosebelastningstest er mer krevende å utføre og har større tilfeldig variasjon. Det ble i...