Hidradenitis suppurativa med­fører arbeidstap, arbeidsuførhet, høyere indirekte kostnader og reduserte arbeidsinntekter

Thrasyvoulos Tzellos | des 2019 | Dermatologi |

Thrasyvoulos Tzellos
MSc, ph.d., overlege, førsteamanuensis, Universitetssykehuset
Nord-Norge

Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som debuterer etter puberteten og er karakterisert ved smertefulle dype follikulære noduli, abscesser, fistler og arrdannelse, hovedsakelig i intertriginøse områder.1,2 Komorbiditet av hidradenitis suppurativa inkluderer redusert livskvalitet, metabolisk syndrom, Crohn, depresjon og tilbaketrukket sosialt liv.3,4  Mange HS-pasienter faller tidlig ut av arbeidslivet.1 En publisert studie fra Nord-Norge viser at 1,7 % befolkningen kan være rammet.5 Hudlidelsen debuterer vanligvis i begynnelsen av tyveårene når HS-pasienter starter sine karrierer og arbeidsliv. Derfor er det veldig viktig å prøve å finne ut hvordan HS påvirker arbeidslivene og arbeidsevnene til HS-pasienter.  US claims databaseanalyse For å vurdere HS effekt på arbeidsliv ble data fra Optum Health Care Solutions, Inc. US claims database analysert.6 Databasen inkluderer mer enn 18 millioner mennesker. HS-pasienter var, sammenlignet med kontrollpasienter, 1:5, «matched» for kjønn, alder, region og modified Charlson comorbidity index. Parametre som var analysert var årlige arbeidsinntekter, risiko for arbeidstap og arbeidsledighet, antall sykemeldingsdager og årlige indirekte kostnader. Multivariable generalisert linear mixed-modell, Kaplan-Meier og Cox proportional hazards-modeller var brukt i denne analysen.  HS påvirker arbeidsliv veldig negativt 1 003 HS-pasienter var inkudert i denne studien. Studien viste at arbeidsinntekters vekst for HS.pasienter var betydelig redusert sammenlignet med kontrollpasienter, og risiko for å falle tidlig ut av arbeidslivet var signifikant høyere. Resultater fra multivariate analyser samsvarte med resultatene fra unadjusted analyse. HS-pasienter hadde høyere risiko for arbeidsledighet (adjusted HR = 1,7 [95 % CI 1,5; 1,9]; p < 0,001) og langvarig arbeidsuførhet (2,1 [1,0, 4,4]; p = 0,044). HS-pasienter var sykmeldt betydelig flere dager enn kontroll (18,4 vs. 7,7; adjusted IRR = 2,3 [95 % CI 2,0; 2,6]). HS var assosiert med høyere indirekte kostnader og arbeidsuførhetskostnader (p < 0.001).  Det kan ta flere år fra de første symptomene til HS-diagnosen fastsettes, og det er ikke uvanlig at sykdommen overses og...