Hypoglykemi hos pasienter med type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Per Warrer Petersen, speciallæge i almen medicin, Din Diabetes Klinik, Holte Hypoglykemi er en vanskelig definerbar tilstand som omfatter tilstander med for lavt blodsukker og med symptomer som forekommer ved og er forenelige med lavt blodsukker. Hypoglykemiske episoder er vanlige, risikoen er omdiskutert og tilfellene kan være uerkjente og asymptomatiske. Hypoglykemiske episoder kan være kortvarige og forekomme som enkeltstående tilfeller. De er da ufarlige, med mindre de inntreffer under uheldige omstendigheter som når man kjører bil, er på jobb eller i situasjoner, hvor personen kan falle og pådra seg en fraktur eller annen skade. Hvis hypoglykemiske episoder inntreffer ofte eller varer lenge, vil de være potensielt skadelige for personen med risiko for hjerneskade, hjerterytmeforstyrrelse og død. Hypoglykemi er fryktet av pasienter og behandlere og kan være årsak til at en del pasienter ikke når det korrekte glykemiske behandlingsmålet. Avgrensningen i forhold til det normoglykemiske område er ikke veldefinert. I Europa settes grensen til en plasmaglukose-verdi under 3,0 mmol/l, siden de første symptomene på hypoglykemi forekommer ved denne grensen. Det kan være snakk om autonome symptomer som svetting, skjelving og hjertebank, samt sløret syn, sult og svakhetsfornemmelse. Før dette skjer vil et blodsukkerfall i plasmaglukoseområdet 3-4 mmol/l imidlertid utløse en rekke former for motregulering i organismen, deriblant supprimering av den endogene insulinsekresjonen, økt sekresjon av glukagon, samt adrenalin og senere kortisol og veksthormon. Dette virker ved å mobilisere glukose fra leverens glukogendepot og heve blodsukkeret. Gradinndeling av hypoglykemi Faller plasmaglukose-nivået til 2,5 mmol/l, inntreffer det kognitive dysfunksjoner med forvirring, sløvhet og konsentrasjonsproblemer, og faller plasmaglukose-nivået ytterligere til 2 mmol/l, vil dette kunne medføre bevisstløshet med eller uten kramper. Symptommønstret kan variere fra person til person, men være mer stereotype hos den enkelte, som kan lære å gjenkjenne symptomene på for lavt blodsukker. Samtidig skal man huske at forekomst av symptomer...