Imponerende data om KLL og KML

Best Practice Nordic | des 2017 | ASH 2017 |

På flere sesjoner ble det presentert nye imponerende resultater for behandling av KLL og KML, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, avdelingssjef for blodsykdommer ved St Olavs Universitssykehus i Trondheim.I denne MEDtalk forteller han om hvilke resultater som har gjort mest inntrykk.