Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom

BestPractice | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate på hele 82% og komplett en remisjonsrate på 58%, etter en enkelt infusjon. I denne MEDtalk fremlegger Frederick Lundry Locke de viktigste resultater fra studiene ZUMA-1 og ZUMA-7, som ble vist på ASCO.