Individualisert behandling ved lungecancer

Best Practice Nordic | Nov 2018 | ESMO 2018 | Onkologi /hematologi |

I flere interessante studier på NSCLC som ble der fremlagt under ESMO,  pekes det mot en mer individualisert behandling av lungecancer. I denne MEDtalk gir Åslaug Helland, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet og professor ved Universitet i Oslo sin faglige vurdering av hvordan de nye data kan brukes i den daglige klinikk.  <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/e53ibm7dwo.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_e53ibm7dwo seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/e53ibm7dwo/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>