JAK-hemmere er hotte nå

BestPractice | Jun 2019 | Revmatologi |

På EULAR 2019 møtte BestPractice Nordic professor Tore K. Kvien fra Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus for en prat om et av konferansens store tema – JAK-hemmere. På konferansen ble nemlig studier av de nye JAK1-hemmerne filgotinib og upadacitinib presentert. De JAK1-spesifikke hemmerne har vist lovende resultater i behandling av pasienter med revmatoid artritt (RA), forklarer professor Tore K. Kvien: – Ja, JAK-hemmere er det hotte nå. Det er to JAK1-hemmere – filgotinib og upadacitinib –som er på vei. En del data, som presenteres her, bekrefter det som har vært publisert tidligere, nemlig at JAK1-hemmeren upadacitinibhar en god effekt på RA-pasienter, men at medisinen også har noen bivirkningsproblemer som man må lære mer om. Det er også litt uklarhet om det er 15 mg eller 30 mg upadacitinibsom er det mest effektive. Det er ting som tyder på at det er 15 mg som viser den beste balansen mellom effekt og sikkerhet, sier Kvien. – I forhold til filgotinib finnes det studier her som viser at filgotinib har en god effekt sammenlignet med placebo, utdyper Kvien. Om bivirkningene sier professoren følgende: – Bivirkninger, som for eksempel infeksjoner og lungeemboli, ser ut til å være doseavhengige. Infeksjoner ser vi oftest ved høyere doser, ofte i form av herpes zoster, sier Kvien. Effekt ved psoriasisgikt og ryggsøylegikt Spørsmålet om hvorvidt psoriasisgikt og ryggsøylegikt kan behandles med JAK-hemmere besvarer han slik: – Ja, det er data som tyder på at JAK-hemmere også virker ved psoriasisgikt, men det er et spørsmål om dosering. I Norge er medisinen ikke godkjent for klinisk bruk mot psoriasisgikt, men i prinsippet så har JAK-hemmeren tofacitinib (som allerede er på markedet) effekt på psoriasisgikt. I forhold til axial spondyloartritt finnes det også et fase II-studie som viser at tofacitinib er effektiv. JAK-hemmere i fremtidens klinikk? Professor Tore Kvien mener at spørsmålet om hvorvidt JAK-hemmere...