Kan type 2-diabetes-pasienter med nedsatt nyrefunksjon bruke DPP-4-hemmere?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Sadollah Abedini, overlege, ph.d., Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold Dipeptidyl-peptidase-4- (DPP-4) hemmere og glukagon-lignende peptid 1- (GLP-1) analoger er den nyeste klassen av perorale antidiabetika og har vært tilgjengelig på markedet de siste årene. I denne artikkelen skal bruken av DPP-4-hemmere til pasienter med moderat til terminal nyresvikt omtales. DPP-4-hemming resulterer i at bukspyttkjertelen stimuleres til økt produksjon av insulin og reduksjon av glukagon. Dette fører til at blodsukkeret synker. Bruken av DPP-4-hemmere hos nyrefriske pasienter med type 2-diabetes og pasienter med lett grad av nyresvikt (estimert GFR over 50) er stadig økende. DPP-4-hemmere er generelt godt tolerert, vektnøytrale, og har bivirkninger kun på placebonivå. I tillegg øker DPP-4-hemmere ikke risikoen for hypoglykemi nevneverdig i kombinasjon med metformin. Noe hyppigere hypoglykemi ses i kombinasjon med sulfonylurea (SU) og insulinbehandling. Disse bør derfor reduseres i dose ved kombinasjon med en DPP-4-hemmer. DPP-4-hemmere kan være en god tilleggsbehandling, også hos pasienter med type 2-diabetes og nyresvikt, når man ikke kommer til ønsket behandlingsmål med metformin, spesielt før oppstart av insulin. Effekten av DPP-4-hemmere på senkningen av blodsukker er sammenlignbar med SU-preparater i randomiserte kliniske studier. DPP-4-hemmere kan senke HbA1c inntil 0,5-1,3 % avhengig av utgangs HbA1c. Jo høyere utgangspunkt av HbA1c, desto større effekt oppnås. Effekten av de ulike DPP-4-hemmerne er ikke undersøkt i head to head sammenlikningsstudier, men alt tyder på at de er like effektive til senkning av HbA1c og forskjellene er små. På nåværende tidspunkt finnes det fire ulike DPP-4-hemmere på det norske markedet. Disse har indikasjon som tilleggsbehandling til metformin, SU eller thiazolidinedioner (TZDs), og enkelte har også indikasjon i monoterapi og i kombinasjon med insulin. Behandling av type 2-diabetes ved nyresvikt Diabetisk nefropati er en hyppig komplikasjon til type 2-diabetes og er forbundet med betydelig økt sykelighet og dødelighet. Valgmulighetene av perorale antidiabetika hos disse pasientene begrenses...