Koronarsykdom og aterosklerose ved type 1-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Kari Anne Sveen, lege, stipendiat, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus HF Type 1-diabetes er assosiert med ti ganger økt risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom sammenliknet med den generelle befolkningen.1 Akselerert aterosklerose sees både hos personer med type 1- og type 2-diabetes. I klinisk praksis har det tidligere vært en tendens til at man fokuserer mest på mikrovaskulære komplikasjoner, slik som for eksempel øyeskader hos de med type 1-diabetes og makrovaskulære komplikasjoner som for eksempel hjerteproblemer ved type 2-diabetes. Flere tidligere studier viser imidlertid at når man tar høyde for alder vil den relative risikoen for å utvikle hjertesykdom være høyere hos en person med type 1-diabetes enn en med type 2-diabetes. Unge kvinner med type 1-diabetes har ti ganger høyere risiko for å utvikle hjertesykdom enn jevngamle friske kvinner.2 Et klinisk problem er at mange pasienter med diabetes har svært få og ofte atypiske symptomer på sin hjertesykdom og er derfor vanskelig å oppdage. Vi ønsker med denne artikkelen å rette fokuset på denne problemstillingen for at helsepersonell skal tenke på hjertesykdom selv hos en relativt ung person med type 1-diabetes. Epidemiologi av kardiovaskulær sykdom ved type 1-diabetes Hos unge asymtomatiske voksne med type 1-diabetes er insidensen av koronar sykdom 1-2 % per år.3 I tillegg begynner den aterosklerotiske prosessen tidligere hos en med diabetes enn en person som ikke har denne sykdommen. Det er tidligere vist i en stor populasjonsbasert studie fra Norge at mortaliteten allerede fra tretti års alder hovedsakelig skyldes koronarsykdom hos pasienter med type 1-diabetes.4 Patofysiologi ved aterosklerose Selv om patofysiologien til ateroskleroseutvikling ved type 1-diabetes ikke er fullstendig kartlagt, er det flere studier som støtter hypoteser om at tidlig stivhet av blodårene kan bidra til akselerert åreforkalkning. I tillegg vil sirkulerende faktorer, slik som blant annet høyt blodsukker...