Kreftbehandling blir mer og mer persontilpasset

BestPractice | Jun 2018 | |

30.000 pasienter får kreft hvert år i Norge. Det er stort behov for nye behandlinger og medikamenter. På kongressen her i Chicago prsesenters studier som flere norske oppstartsfirmaer har i fase I og 2. Studiene gjøres ofte i samarbeid med de norske spesialistmiljøene og globale firmaer og viser at Norge er veldig med i bedre kreftbehandling.