Lavkarbo-kosthold øker LDL-kolesterolet hos unge, friske, slanke personer

Kirsten B. Holven | Jun 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Kirsten B. Holven
professor, seksjonsleder for klinisk ernæring,
avdeling for ernæringsvitenskap,
Universitetet i Oslo, forskningsansvarlig,
Nasjonal kompetansetjeneste for familiær
hyperkolesterolemi, Oslo universitetssykehus

Ingunn Narverud
postdoktor, forsker,
Avdeling for ernæringsvitenskap,
Universitetet i Oslo, rådgiver,
Nasjonal kompetansetjeneste
for familiær hyperkolesterolemi,
Oslo universitetssykehus

Kjetil Retterstøl
professor, overlege,
Avdeling for ernæringsvitenskap,
Universitetet i Oslo,
og overlege Lipidklinikken,
Oslo universitetssykehus

Robert C. Atkins publiserte bestselgerboken «Dr. Atkin’s Diet Revolution» i 1972, og siden da har såkalt lavkarbo-kost vært populært, særlig for vektreduksjon. Etter Atkins’ definisjon er mindre enn 20 gram karbohydrater tillatt i den tidlige fasen av dietten. Dette fører typisk til et høyt inntak av mettet fett, som er betydelig høyere enn myndighetenes anbefalinger om inntak av mettet fett under 10 energiprosent.  Lavkarbodietten har i perioder vært mye utbredt, og bøker som fremmer lavkarbo-kostholdet har ligget på bestselgerlisten i alle de nordiske landene. Dette har ført til at salget av smør økte med 24 % i Norge i perioden 2009-2012. Også globalt økte både smør- og ostesalget i samme periode.  I mange år har Norge og de skandinaviske landene hatt en positiv utvikling med en nedgang i gjennomsnittlig nivå av LDL-kolesterol i blodet på befolkningsnivå. Dette er grunnet myndighetenes anbefalinger om å erstatte mettet fett med flerumettet fett i kosten. Men i tråd med det økte inntaket av smør og ost, og andre produkter med høyt innhold av mettet fett, har denne trenden snudd, og vi har nylig sett en økning av LDL-kolesterol både i Finland og Sverige.  Betydningen av lavkarbo-kost i forhold til vektreduksjon og LDL-kolesterol er stadig debattert. Det samme gjelder betydningen av mettet fett, selv om det i dag finnes overbevisende dokumentasjon på sammenhengen mellom mettet fett, kolesterol og risiko for hjerte- og karsykdom.  De fleste studier som har sett på effekten av lavkarbo-kost har undersøkt effekten hos overvektige personer hvor hovedformålet var å redusere vekten. To store såkalte metaanalyser (sammenfatninger av mange studier) konkluderte med at lavkarbo-kost er assosiert med et høyere nivå av LDL-kolesterol, selv om det finnes enkelte studier som finner noe annet. Dette til tross for at vektreduksjon i seg selv har gunstig effekt på kolesterolet.  Siden lavkarbodietten har blitt populær i...