Legemidler med virkning på IL-20 cytokin-familien

Tue Wenzel Kragstrup | Jun 2019 | Dermatologi |

Tue Wenzel Kragstrup
lektor, lege, ph.d.,
Institut for Biomedicin,
Aarhus Universitet,
Danmark

IL-20 cytokin-familien har blitt kjent i immunologiske kretser i Danmark, ikke minst på grunn av at de store legemiddelselskapene Novo Nordisk og Leo Pharma har – eller har hatt – legemidler i pipeline med virkning på henholdsvis IL-20-cytokin og IL-22-reseptor. IL-20 cytokin-familien består av cytokinene IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 og IL-26. Cytokinene er meget promiskuøse i uttrykk og reseptoranvendelse. Dermed kan IL-19, IL-20 og IL-24 signalere gjennom reseptorkomplekset IL-20RB/IL-20RA, mens IL-20 og IL-24 også kan bruke reseptorkomplekset IL-20RB/IL-22RA1. IL-22 signalerer gjennom 10RB/IL-22RA1 og IL-26 gjennom IL-10RB/IL-20RA. Alle disse reseptorene kan bruke Janus Kinase-signaleringsveien for å generere respons. Figur 1 viser en oversikt over det kompliserte samspillet mellom cytokiner, reseptorer og intracellulære signaleringsmolekyler. Cytokinene er i prekliniske studier vist å kunne virke på både keratinocytter i huden, epitelceller i tarmen og på knoklenes celler. Derfor ble det utviklet legemidler rettet mot disse cytokinene og reseptorene. Nå er flere av legemidlene begynt å brukes i kliniske forsøk. Tabell 1 viser en oversikt over de forskjellige kliniske forsøkene med legemidler med virkning på IL-20 cytokin-familien. JAK-hemmere De beste resultatene er observert med hemming av Janus kinase signaleringsmolekyler med såkalte JAK-inhibitorer, som for eksempel tofacitnib og baricitinib (tabell 1). Det skal imidlertid bemerkes at mange andre cytokiner, som for eksempel IL-23 og IL-6, også bruker disse signaleringsmolekylene, så effekten av JAK-inhibitorer kan på ingen måte tilskrives hemming av IL-20 familie-cytokinene. IL-20 og IL-22 Ellers vet vi inntil videre mest om effekten av inhibisjon av IL-20 og IL-22. Hemming av IL-20 hadde ingen effekt på psoriasis. Den tilsynelatende gode effekten på sykdomsaktiviteten hos pasienter med seropositiv revmatoid artritt kunne dessuten ikke gjenfinnes i fase II b-studiet. Hemming av IL-22 har blitt avprøvd ved både psoriasis og revmatoid artritt. Studiene er ikke publisert, men den manglende videreutviklingen av legemiddelet i denne retningen tolkes som en manglende...