Lokal immunrespons i kutant basalcellekarsinom

Silje Haukali Omland | Mar 2019 | Dermatologi |

Silje Haukali Omland
lege
ansatt i hovedutdanningsløpet
i dermatologi,
Dermato-venerologisk avdeling,
Bispebjerg Hospital,
Danmark

Kutant basalcellekarsinom (BCC) er en immunogen tumor, noe som fremgår av den økte risikoen for utvikling av BCC hos immunsupprimerte pasienter,1 samt forekomsten av tumorinfiltrerende lymfocytter (TILs) i den omgivende tumorstromaen.  Der cancerbehandling og tumorbiologi tidligere fokuserte primært på cancerceller isolert, har forståelsen av den immunologiske responsen på tumorvekst og samspillet mellom cancervekst og immunsystemets aktivering endret behandlingen av mange cancerformer. Innførelsen av immunterapi har, for visse cancerformer, blant annet spesielt malignt melanom, medført eklatant behandlingsrespons. Immunterapiens rolle i behandlingen av BCC er fortsatt begrenset, på samme måte som forståelsen av immunresponsen for denne formen for hudcancer er sparsomt undersøkt. Det finnes imidlertid topikale immunstimulatorer som er godkjent til behandling av overfladiske BCC. Mikromiljøet i og rundt BCC Regulatoriske T-celler, også kjent som T-regs, utgjør ca. 5-10 % av de perifere CD4-positive T-cellene og opptil 20% av T-cellene i huden. Hos friske spiller T-regs en avgjørende rolle for opprettholdelse av immunologisk toleranse, mens T-regs for mange cancerformer medvirker til tumorvekst.2 T-regs er karakterisert ved ekspresjon av transkripsjonsfaktoren FoxP3. Ved å undersøke forekomsten av T-regs i BCC ved hjelp av immunhistokemi, viste studie I at T-regs gjennomsnittlig utgjorde 45% av de CD4-positive cellene.3 Den økte forekomsten av T-regs ble bekreftet ved hjelp av qRT-PCR, som viste økt ekspresjon av FoxP3 mRNA i BCC og i det tumorfrie vevet omkring BCC (peritumoralt vev), mens det ikke fantes ekspresjon i normal hud. Forekomsten av T-regs er således vesentlig økt i BCC, men utover dette indikerer den økte forekomsten også i det peritumorale vevet at T-regs spiller en rolle - ikke bare i selve tumoren, men også i omgivende tumorfri hud. Tumormiljøet er avgjørende for en tumors vekstpotensiale. Utover interaksjon mellom tumorceller og immunsystemets celler, herunder T-regs og cancerceller, er kommunikasjon med noen av bindevevets celler - kaldt «cancer associated fibroblasts» (CAvs) - også...