Lovende resultater for diffus storcellet B-celle lymfom og follikulært lymfom

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Polatuzumab vedotin er et konjugert antistoff som blokkerer CD79b+ celler ved storcellet B-celle lymfom. FDA har tildelt stoffet ”breakthrough therapy-program”. EMA har fulgt med opp og vurdert det til Priority Medicines, da legemidlet har potensiale til bedre behandling av pasienter som i dag har dårlige utsikter til effektiv behandling.

I denne MEDtalk redegør Laurie H. Sehn,BC Cancer Agency, Vancouver, Canada, om effekt og sikkerhed ved denne behandling.