29% redusert risiko for sykdomsforverring eller død ved NSCLC

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Ved behandling av pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft med atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi fen 29% redusert risiko for sykdomsforverring eller død (PFS), sammenlignet med standardbehandlingen. Etter 12 måneder var PFS-raten 24,7% for pasienter som ble behandlet med atezolizumab pluss kjemoterapi vs. 12% blant pasienter som alene mottok kjemoterapi. Hør her i denne MEDtalk professor Robert M. Jotte, MD, PhD, Vanderbilt University Nashville, fremlegge resultatene.
#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...