82% oppnår MDR-negativitet ved førstelinje KLL ved kombinasjonsbehandling

BestPractice | Juni 16, 2018 | EHA 2018

Ibrutinib og venetoclax brukt i kombinasjon hos naive KLL-pasienter fremlegges i denne MEDtalk. Se Paolo Ghia fotelle om resultatene fra kombinasjonsbehandlingen og hvor resultatet er meget lovende, også sett i lyset av forekomsten av bivirkninge.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...