Abirateronacetat gir overlevelsesgevinst ved additiv behandling

BestPractice | September 20, 2017 | Onkologi /hematologi | ESMO 2017

Overlege og onkolog Jan Oldenburg, Akershus Universitetssykehus, forteller her i sin korte rapport om resultater på metastatisk prostatakreft på ESMO: Abirateronacetat gir overlevelsesgevinst ved additiv behandling. Men det er ikke vist data her på ESMO som tilsier endring av behandling hos pasienter med metastatisk sykdom. Vi fikk høre nye spennende franske data på docetaxel/abirateronacetat versus strålebehandling. Hva gir best gevinst? Dette vil vi helt sikkert høre mere om i fremtiden da det også er ønskelig med fase 3 studier. Hør her Jan Oldenburg fortelle om mere fra ESMO 2017, i dette korte intervjuet.

#

Seneste nyheder

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og behandlingsspesifikke bivirkninger etter behandling for prostatakreft
Sammenheng mellom fysisk aktivitet og behandlingsspesifikke bivirkninger etter behandling for prostatakreft
Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen i Norge, med omtrent...
Nye diagnostiske markører for  maligne svulster som affiserer  de serøse hulrom – nytt fra ESMO
Nye diagnostiske markører for maligne svulster som affiserer de serøse hulrom – nytt fra ESMO
Eggstokkreft (ovarial cancer; OC), bestående vesentlig (> 90 %) av...