Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom

BestPractice | Juni 16, 2018 | EHA 2018

Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm viser at behandling med bendamustin og rituximab i kombinasjon gir høy en responsrate. Sigbjørn Berentsen, hematolog ved Haugesund Sjukehus, fremlegger her resultatene fra kombinasjonsbehandlingen som er effektiv og med få bivirkninger.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...