Bedre overlevelse for KLL-pasienter ved Gazyvaro behandling

BestPractice | Juni 16, 2018 | EHA 2018

KLL-pasienter med komorbiditet oppnår en bedre overlevelse med obinutuzumab enn rituximab i kombinasjon med klorambucil. Ifølge Valentin Goede støtter disse resultatene at denne kombinasjonen bør være førstevalg ved behandling av KLL-pasienter med komorbiditet.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...