Bedre overlevelse hos pasienter med EGFR-mutert lungekreft

BestPractice | Juni 6, 2018 | ASCO 2018

Nye data utfordrer valg av behandling til pasienter med EGFR-mutert lungekreft. Den forbedrede overlevelse skal veies mot mot økt toksisitet. Hør overlege Jon Lykkegaard Andersens vurdering av de nye resultater i denne MEDtalk.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...