Behandling av høy risiko pasienter med melanom endres

BestPractice | September 20, 2017 | ESMO 2017 | Onkologi /hematologi

På ESMO ble det fremlagt flere studier på melanom som vil endre behandling, sier Karl Lewis, associate professor of medicine, Division of Medical Oncology, University of Colorado Denver School of Medicine, i dette intervjuet. COMBI-AD så på additiv effekt av en BRAF-inhibitor (dabrafenib) og en MEK-inhibitor sammenlignet med standard behandling (placebo). Studien oppnådde sitt primære endepunkt og kombinasjonen ga mer enn dobling i relapse free survival hos pasienter med stadium III BRAF-mutert melanom. Den andre studien er en sammenligning mellom en PD1-inhibitor (nivolumab) og ipilipumab. Adjuvant nivolumab viste signifikant bedre resultater enn standard behandling med i ipilipumab hos pasienter i stadium III/IV kirurgisk behandlet.  Nivolumab ga bedre overlevelse på tvers av alle subgrupper, og studien ble også stanset prematurt og vil endre behandlingsbildet, avslutter professor Karl Lewis.

#

Seneste nyheder

ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017, i samarbeid med EACR (European association for Cancer...
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlenger overlevelsen og gir bedre...