Blodprøve kan forutsi behandlingsrespons og prognose

BestPractice | Juni 3, 2018 | ASCO 2018

NK-celle aktivitet er en tidlig prediktor for dårlig prognose og behandlingssvikt for flere kreftformer (kolorektal-, ovarie- og prostakreft)

Hør overlege Torben Frøstrup Hansen ved Onkologisk Avdeling, Vejle sykehus,  fortelle om forskningsresultater fra Danmark fremlagt på ASCO. Resultatene viser 1/3 av pasientene på tvers av flere tumortyper har dårlig prognose og oftere får progresjon enn de øvrige. Onkologene vil dermed bedre forutse hvilke pasienter som har en dårlig prognose og gi individualisert behandling basert på en objektiv biomarkør og også i fremtiden bruke denne nye biomarkør som et monitoringsverktøy.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...