Bosutinib til pasienter med Ph+ leukemi

BestPractice | Juni 6, 2018 | ASCO 2018

Carlo Gambacorti-Passerini, University of Milano-Bicocca, fremlegger resultatet av studien Cross-Intolerance with Bosutinib after Prior Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) in Patients (Pts) with Philadelphia Chromosome-Positive (Ph+) Leukemia, a Phase I/II Study Update. Denne studien viser at bosutinib kryssintoleranse er lav. Det betyr, ifølge Carlo Gambacorti-Passerini, at bosutinib kan brukes til pasienter med Ph + leukemi som er intolerante overfor tidligere anvendte TKI’er.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...