CAMELA studien gjør tverrfaglig vurdering obligatorisk ved metastatisk nyrekreft

BestPractice | Juni 5, 2018 | ASCO 2018

Denne randomiserte, fase III og non-inferiority studien viser at systemisk behandling med sunitinib er like bra som kirurgisk behandling hos pasienter med metastatisk nyrekreft. Overlege og urolog Daniel Heinrich ved Akershus Universitetsykehus, mener resultatet i studien vil føre til at langt flere pasienter ikke skal opereres. Behovet for en tverrfaglig vurdering er økt for å selektere de pasienter som fortsatt skal ha kirurgisk tilnærming. Se her hele intervjuet med Daniel Heinrich om de kliniske implikasjoner.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...