Få pasienter hadde effekt av pembrolizumab ved ovarialcancer

BestPractice | Juni 4, 2018 |

KEYNOTE 100 studien viser at få pasienter hadde effekt av immunterapi hos pasienter med ovarialcancer. Med dagens kunnskap hvor man kombinerer flere ulike behandlinger kan effekten av immunterapi muligens bli bedre. Studien er viktig og flere norske sentra deltok ifølge overlege Olesya Solheim, Radiumhospitalet, og hun vil på bakgrunn av KEYNOTE 100 ikke anbefale pembrolizumab alene til pasienter med ovarialcancer.
#

Seneste nyheder

Vurdering  av  PSA-verdi  og  risiko  for  prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende  responsrate   ved  B-celle  lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...