Flere nye interessant studier innen KLL og KML

BestPractice | Juni 5, 2018 | ASCO 2018

Professor Bjørn Tore Gjertsen kommenterer på studier i KLL og KML, samt hårcelleleukemi.

Ibrutinib og venetoclax er prøvd som kombinasjonsbehandling. «Kanskje ikke så overraskende, viste den meget god respons», ifølge professor Bjørn Tore Gjertsen. Et nytt medikament bosutinib er prøvet ut hos pasienter med KML og sammenlignet med standard behandling med imatinib. Hør på denne MEDtalk og få utfyllende opplysninger om studien.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...