Flytende biopsier, et svært lovende konsept innen onkologien

BestPractice | Juni 5, 2018 | ASCO 2018

Flyende biopsier har stort potensiale innen diagnostikk, behandling og monitorering av pasientene. Dette brukes allerede innen blodsykdommer og er et viktig fremskritt. Hør denne MEDtalk med Bjørn Tore Gjertsen om dette spennende konsept.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...