Flytende biopsier, et svært lovende konsept innen onkologien

BestPractice | Juni 5, 2018 |

Flyende biopsier har stort potensiale innen diagnostikk, behandling og monitorering av pasientene. Dette brukes allerede innen blodsykdommer og er et viktig fremskritt. Hør denne MEDtalk med Bjørn Tore Gjertsen om dette spennende konsept.

#

Seneste nyheder

Vurdering  av  PSA-verdi  og  risiko  for  prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende  responsrate   ved  B-celle  lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...