GOLD Guidelines

BestPractice | September 5, 2017 | Fastleger | Lungemedisin

GOLD-guidelines ved behandling av KOLS er nylig oppdatert for å optimalisere behandlingen. BestPractice tilbyr en MEDtalk, hvor lungespesialist Olav Kåre Refvem redegjør for hvordan du enkelt kan bruke de nye guidelines i KOLS-behandlingen.

#

Seneste nyheder

Diabetes som mulig risikofaktor for korsryggsmerter  – HUNT-studien
Diabetes som mulig risikofaktor for korsryggsmerter – HUNT-studien
Korsryggsmerter utgjør et betydelig helseproblem i dagens samfunn, og det...
Livsbelastninger hos pasienter med sykelig overvekt – betydning ved valg av fedmekirurg?
Livsbelastninger hos pasienter med sykelig overvekt – betydning ved valg av fedmekirurg?
Fedme er en alvorlig tilstand og øker risiko for sykdom...