GOLD Guidelines

BestPractice | September 5, 2017 | Fastleger | Lungemedisin

GOLD-guidelines ved behandling av KOLS er nylig oppdatert for å optimalisere behandlingen. BestPractice tilbyr en MEDtalk, hvor lungespesialist Olav Kåre Refvem redegjør for hvordan du enkelt kan bruke de nye guidelines i KOLS-behandlingen.

#

Seneste nyheder

Blokkering  av  interleukin-6  ved  NSTEMI
Blokkering av interleukin-6 ved NSTEMI
Det er nå etablert at inflammasjon spiller en sentral rolle...
Heterogeniteten  ved  anstrengelsesutløst  laryngeal  obstruksjon
Heterogeniteten ved anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon
Anstrengelsesutløst pustebesvær er en vanlig symptompresentasjon blant pasienter som henvises...