GOLD Guidelines

BestPractice | September 5, 2017 | Lungemedisin | Fastleger

GOLD-guidelines ved behandling av KOLS er nylig oppdatert for å optimalisere behandlingen. BestPractice tilbyr en MEDtalk, hvor lungespesialist Olav Kåre Refvem redegjør for hvordan du enkelt kan bruke de nye guidelines i KOLS-behandlingen.

#

Seneste nyheder

Effektiv behandling mot alvorlig astma – utfordringen er å finne de rette pasientene
Effektiv behandling mot alvorlig astma – utfordringen er å finne de rette pasientene
Astma er en sykdom med flere undergrupper, og de skal...
Pulmonal arteriell hypertensjon – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma
Pulmonal arteriell hypertensjon – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma
Pulmonal hypertensjon (PH) defineres som et forhøyet middel pulmonalarterietrykk (mPAP...