GOLD Guidelines

BestPractice | September 5, 2017 | Lungemedisin | Fastleger

GOLD-guidelines ved behandling av KOLS er nylig oppdatert for å optimalisere behandlingen. BestPractice tilbyr en MEDtalk, hvor lungespesialist Olav Kåre Refvem redegjør for hvordan du enkelt kan bruke de nye guidelines i KOLS-behandlingen.

#

Seneste nyheder

Hyperinflasjon og fysisk kapasitet hos pasienter med kols – 3 års oppfølging
Hyperinflasjon og fysisk kapasitet hos pasienter med kols – 3 års oppfølging
Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) har ofte hyperinflaterte lunger,...
Diagnostikk og behandling av Legionella pneumophila-pneumoni
Diagnostikk og behandling av Legionella pneumophila-pneumoni
Legionella ble identifisert for første gang i 1977, i forbindelse...