GOLD Guidelines

Best Practice Nordic | September 5, 2017 | Fastleger | Lungemedisin

GOLD-guidelines ved behandling av KOLS er nylig oppdatert for å optimalisere behandlingen. BestPractice tilbyr en MEDtalk, hvor lungespesialist Olav Kåre Refvem redegjør for hvordan du enkelt kan bruke de nye guidelines i KOLS-behandlingen.

#

Seneste nyheder

Kjenner du forskjellen på GLP-1 og SGLT-2?
Kjenner du forskjellen på GLP-1 og SGLT-2?
Metformin er oftest 1. valget ved medisinsk behandling av type...