HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

BestPractice | Mars 16, 2017 | Infeksjon/Vaksinasjon

BestPractice besøkte INSHU symposiet og har gjort opptak og korte intervjuer med norske leger og andre som er engasjert i kampen mot HCV og som på INHSU bidro med innlegg og postere.

Hør hva Bo Kielland forteller om sin forskning på HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt.

#

Seneste nyheder

Kommunikasjon om HPV-vaksinasjon i lav-  og mellominntektsland – en scoping-oversikt  over systematiske oversikter
Kommunikasjon om HPV-vaksinasjon i lav- og mellominntektsland – en scoping-oversikt over systematiske oversikter
Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) forårsaker livmorhalskreft. Over 80 %...
Effekten av urbanisering  på spredning av  influensaliknende sykdom – en simuleringsstudie
Effekten av urbanisering på spredning av influensaliknende sykdom – en simuleringsstudie
En studie som nylig ble publisert i PLOS Computational Biology...