Hør ASCO President Bruce Johnson fortelle om utviklingen av presisjonsmedisin og om immunterapi

BestPractice | Juni 3, 2018 | ASCO 2018

Professor i Medicine ved Harvard Medical School, dr. Bruce Johnson, forteller i dette intervjuet om presjonsmedisin (targeted therapy) har ført til bedre behandling av mange pasienter.  Det er en større andel av lunge- og brystkreftpasiente som nå får immunterapi (sjekkpunkt-inhibitorer) og resultatene så langt er veldig gode. Behovet for kjemoterapi går drastisk ned og pasientene vil få en enklere behandling og med betydelig lengre overlevelse.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...