Høy grad av klinisk respons ved førstelinje kombinasjonsbehandling av KLL.

BestPractice | Juni 18, 2018 | EHA 2018

Ved kombinasjon av ibrutinib og obinutuzumab som førstelinjebehandling av KLL oppnådde 41% av pasientene klinisk respons efter 9 måneders kjemofri-induksjon. Imidlertid hadde et flertall av pasientene påfølgende behov for immuno-kjemoterapi som følge av MDR positivitet. Pierre Feugier redegjør i denne MEDtalk nærmere for de oppnådde resultater og perspektiver.

 

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...