Immunterapi (avelumab) og ALK- inhibitoren loaratinib gir positive resultater i onkogen-drevet kreft

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Denne kombinasjonen viste en responsgrad på 46% og økt behandlingstid på 7,5 måneder.
Hør hva onkolog Alice Shaw ved Massachusetts General Hospital Cancer Center forteller om JAVELIN Lung 101 studien i denne MEDtalk.
#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...