Immunterapi bør gis til pasienter med metastatisk melanom

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Immunterapi med nivolumab eller pembrolizumab gir god respons hos 40% av pasientene med metastatisk sykdom.
Kombinasjonsbehandling med ipilipumab og nivolumab bør vurderes til høyrisiko pasienter. Effekten er god selv om kombinasjonen er toksisk. Hør mer om kombinasjonsbehandling i denne MEDtalk med professor John Haanen,  Head of Division of Medical Oncology, The Netherlands Cancer Institute.
#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...