Immunterapi med PD-1-hemmer ved platinumrefraktær eggstokkkreft med spredning

BestPractice | Juni 3, 2018 | ASCO 2018

Dette retrospektive studie på 18 pasienter viser en sykdomskontroll på 44% som er bra for denne kreftformen. Det ser ut til at det viktig med rask overgang til immunterapi etter påvisning av at pasienten er platinumrefraktær. I studien ser man at prognosetapet er på 9% for hver måned etter at resistens er konstatert. Det planlegges nå videre prospektive studier for denne pasientgruppen, hvor man ønsker å se på kombinasjonsbehandling med en PD1-hemmer eller en PD-L-hemmer.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...