Kreftbehandling blir mer og mer persontilpasset

BestPractice | Juni 2, 2018 | ASCO 2018

30.000 pasienter får kreft hvert år i Norge. Det er stort behov for nye behandlinger og medikamenter. På  kongressen her i Chicago prsesenters studier som flere norske oppstartsfirmaer har i fase I og 2. Studiene gjøres ofte i samarbeid med de norske spesialistmiljøene og globale firmaer og viser at Norge er veldig med i bedre kreftbehandling.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...