LARs arbeide i Norge

Best Practice Nordic | Mars 16, 2017 | Infeksjon/Vaksinasjon

Hør intervjuet med prosjektleder i LAR, Bent- Arild Stornes fortelle om det arbeidet de gjør i Norge.

BestPractice besøkte INSHU symposiet og har gjort opptak og korte intervjuer med norske leger og andre som er engasjert i kampen mot HCV og som på INHSU bidro med innlegg og postere.

#

Seneste nyheder

Kommunikasjon om HPV-vaksinasjon i lav-  og mellominntektsland – en scoping-oversikt  over systematiske oversikter
Kommunikasjon om HPV-vaksinasjon i lav- og mellominntektsland – en scoping-oversikt over systematiske oversikter
Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) forårsaker livmorhalskreft. Over 80 %...
Effekten av urbanisering  på spredning av  influensaliknende sykdom – en simuleringsstudie
Effekten av urbanisering på spredning av influensaliknende sykdom – en simuleringsstudie
En studie som nylig ble publisert i PLOS Computational Biology...