Lavdosise interferon alpha vs. hydroxyurea i behandlingen av Ph-negative kroniske myeloproliferative neoplasier i dansk studie.

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

DALIAH-studien er en dansk investigator initiert randomisert fase III studie som overordnet skal undersøke og sammenligne effekt og toksisitet av to forskjellige typer interferon-alfa (Pegasys og PegIntron). Man undersøker de to stoffer mot hverandre, men også mot konvensjonell behandling med Hydroxyurea hos pasienter med Philadelphia kromosom negative myeloproliferative neoplasier. Interferon-alfa har i tidligere studier vist lovende resultater hos denne pasientgruppen. Motsatt av Hydroxyurea, har ikke de disse et potensielt leukemi-fremkallende potentiale. Dessuten ønskes virkningsmekanismer og responsmønstre undersøkt med molekylærbiologiske analyser, hvor det forventes å bli mulig å prediktere hvilke pasienter som vilk ha størst nytte av behandlingen med interferon-alfa.

Til EHA23 blev interim analysen foretaget efter 18 måneders behandling præsenteret.

Abstract kode: S131”

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...