Livskvalitet og sikkerhetsresultater fra to NSCLC studier

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Tidligere er positive overlevelsesdata for atezolizumab i lungekreft presentert, og nå vises at PD-1-hemmeren og kjemoterapi/ bevacizumab ikke påvirker livskvaliteten til pasientene negativt.

Den andre studien viser kombinasjonen ipilimab/nivolumab har gunstigere livskvalitetsprofil sammenlignet med platinumbasert regime hos NSCLC-pasienter med høy tumorburde. De to studiene er IM150 og CHECKMATE 2-7.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...