Lovende resultater for diffus storcellet B-celle lymfom og follikulært lymfom

BestPractice | Juni 17, 2018 | EHA 2018

Polatuzumab vedotin er et konjugert antistoff som blokkerer CD79b+ celler ved storcellet B-celle lymfom. FDA har tildelt stoffet ”breakthrough therapy-program”. EMA har fulgt med opp og vurdert det til Priority Medicines, da legemidlet har potensiale til bedre behandling av pasienter som i dag har dårlige utsikter til effektiv behandling.

I denne MEDtalk redegør Laurie H. Sehn,BC Cancer Agency, Vancouver, Canada, om effekt og sikkerhed ved denne behandling.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...