Målrettet behandling av prostatacancer i klinisk praksis

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Oliver Sartor, professor, Medical Director, Tulane Cancer Center, gjør opp status for hvor langt målrettet behandling av prostatacancer er i dag. Selvom det fortsatt er mange spørsmål å besvare, er det et område hvor man kan forvente flere nye interessante resultater.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...