Melanompasienter får lengre DFS med adjuvant vemurafenib sammenlignet med placebo

BestPractice | September 20, 2017 | Onkologi /hematologi | ESMO 2017

Karl Lewis, associate professor of medicine, Division of Medical Oncology, University of Colorado Denver School of Medicine, forteller i dette intervjuet om resultatene BRIM 8. Resekterte pasienter IIC-IIIB BRAFV600 positivt melanom fikk en betydelig lenger DFS med adjuvant vemurafenib (960 mg x 2) sammenlignet med placebo. Hos gruppen med resekterte stadium IIIC, så man imildertid ikke denne signifikante forskjellen. Pasientene ble fulgt i to cohorter i 52 uker, forteller Karl Lewis i dette intervjuet.

#

Seneste nyheder

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og behandlingsspesifikke bivirkninger etter behandling for prostatakreft
Sammenheng mellom fysisk aktivitet og behandlingsspesifikke bivirkninger etter behandling for prostatakreft
Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen i Norge, med omtrent...
Nye diagnostiske markører for  maligne svulster som affiserer  de serøse hulrom – nytt fra ESMO
Nye diagnostiske markører for maligne svulster som affiserer de serøse hulrom – nytt fra ESMO
Eggstokkreft (ovarial cancer; OC), bestående vesentlig (> 90 %) av...