Melanompasienter får lengre DFS med adjuvant vemurafenib sammenlignet med placebo

BestPractice | September 20, 2017 | Onkologi /hematologi | ESMO 2017

Karl Lewis, associate professor of medicine, Division of Medical Oncology, University of Colorado Denver School of Medicine, forteller i dette intervjuet om resultatene BRIM 8. Resekterte pasienter IIC-IIIB BRAFV600 positivt melanom fikk en betydelig lenger DFS med adjuvant vemurafenib (960 mg x 2) sammenlignet med placebo. Hos gruppen med resekterte stadium IIIC, så man imildertid ikke denne signifikante forskjellen. Pasientene ble fulgt i to cohorter i 52 uker, forteller Karl Lewis i dette intervjuet.

#

Seneste nyheder

Utvikling av livskvalitetsspørreskjema for brystkreftpasienter
Utvikling av livskvalitetsspørreskjema for brystkreftpasienter
Pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measure, PROM) defineres som rapportering...
Solkrembruk og melanomrisiko – en systematisk gjennomgang og metaanalyse
Solkrembruk og melanomrisiko – en systematisk gjennomgang og metaanalyse
Forekomsten av kutant melanom har økt i mange land, og...