MET-Amplified lungekreft

BestPractice | Juni 3, 2018 | ASCO 2018

David Ross Camidge, MD, Director of Thoracic Oncology, University of Colorado, forteller fra posteren de presenterer her på ASCO om en undergruppe av NSCLC-pasienter som er MET-drevet.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...