Neste generasjon ALK-inhibitor gir bedre overlevelse

BestPractice | Juni 3, 2018 | ASCO 2018

ALK-inhibitoren alectinib er sammenlignet med crizotinib hos ubehandlete ALK positive pasienter i denne fase III studien. Etter 30 måneders follow-up var det det 34,8 måneders PFS for alectinib som gjør den til et førstevalg hos pasienter med ALK-mutasjon forteller David Ross Camidge, Director of Thoracic Oncology, University of Colorado.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...