Ny kandidat til 1. linjebehandling av EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft

BestPractice | September 19, 2017 | ESMO 2017 | Onkologi /hematologi

Suresh S. Ramalingam, professor og director ved Winship Cancer Institute, Atlanta, redegjør for en studie hvor osimertinib, en EGFR TKI, ble sammenlignet med standard-EGFR-TKI behandling  som 1. førstelinje behandling av avansert  EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft. Det primære endepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS). Studien viste at behandling med osimertinib oppnådde 18,9 måneder PFS, mens pasienter i standardbehandling i gjennomsnitt oppnådde 10,2. måneder PFS. Klikk og hør Suresh S. Ramalingam fremlegge data fra studien.

#

Seneste nyheder

ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017, i samarbeid med EACR (European association for Cancer...
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlenger overlevelsen og gir bedre...