Olov Dalgard forteller om INSHU

BestPractice | Mars 16, 2017 | Infeksjon/Vaksinasjon

Hør hva Olav Dalgard som er president for INSHU fortelle om symposiet som samlet flere hundre deltakere.

BestPractice besøkte INSHU symposiet og har gjort opptak og korte intervjuer med norske leger og andre som er engasjert i kampen mot HCV og som på INHSU bidro med innlegg og postere.

#

Seneste nyheder

Sykdomsmodifiserende    behandling  ved  multippel  sklerose  og  infeksjoner
Sykdomsmodifiserende behandling ved multippel sklerose og infeksjoner
Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere...