Olov Dalgard forteller om INSHU

BestPractice | Mars 16, 2017 | Infeksjon/Vaksinasjon

Hør hva Olav Dalgard som er president for INSHU fortelle om symposiet som samlet flere hundre deltakere.

BestPractice besøkte INSHU symposiet og har gjort opptak og korte intervjuer med norske leger og andre som er engasjert i kampen mot HCV og som på INHSU bidro med innlegg og postere.

#

Seneste nyheder

Kommunikasjon om HPV-vaksinasjon i lav-  og mellominntektsland – en scoping-oversikt  over systematiske oversikter
Kommunikasjon om HPV-vaksinasjon i lav- og mellominntektsland – en scoping-oversikt over systematiske oversikter
Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) forårsaker livmorhalskreft. Over 80 %...
Effekten av urbanisering  på spredning av  influensaliknende sykdom – en simuleringsstudie
Effekten av urbanisering på spredning av influensaliknende sykdom – en simuleringsstudie
En studie som nylig ble publisert i PLOS Computational Biology...